Trang chủCafe BĐSTài chính Bất động sảnCEO FiinGroup: Chủ trương vĩ mô rất đúng nhưng khi áp dụng vẫn ách tắc ở các giải pháp cụ thể