Trang chủThị trườngCủng cố niềm tin thị trường và hỗ trợ dòng vốn là hai liệu pháp cấp thiết “cứu” doanh nghiệp bất động sản