Trang chủThị trườngNăm 2023, nhà đầu tư thận trọng với quyết định M&A