Trang chủThông tin doanh nghiệpNovaland: Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt công ty với cương vị Chủ tịch HĐQT