Trang chủNgân hàngSửa quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng