Trang chủThị trườngVật liệu xây dựngViệt Nam cần tăng cường thực hiện các giải pháp thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng