Trang chủ Tin tức Bình Định: Eo Gió đã có đơn vị quản lý, vận hành và thu phí