Trang chủThị trườngChuyển động thị trườngNhu cầu về nhà ở tăng, giá chung cư tại các đô thị lớn khó hạ nhiệt