Trang chủTin tứcBecamex Bình Phước bị thu hồi quyết định cho chuyển nhượng 3.508 lô đất