Trang chủCafe BĐSPháp lý BĐSHuyện Hạ Hòa: Phân lô bán nền đất trồng cây lâu năm, cam kết chuyển đổi đất ở trong 90 ngày