Trang chủChưa phân loạiMười năm (2012 – 2022) là giai đoạn thị trường bất động sản phát triển với nhiều biến động và cung bậc. Nhiều doanh nghiệp tìm cách rẽ sóng để ngày càng lớn mạnh và có cả những doanh nghiệp đã rời bỏ thị trường.