Trang chủNgân hàngNăm 2023 sẽ đấu thầu 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ