Trang chủ Cafe BĐSTài chính Bất động sản Ông Nguyễn Quốc Hiệp: “Doanh nghiệp và người mua nhà đều không dễ vay được vốn“