Trang chủTin tứcThời sựQuốc hội phê chuẩn ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Thủ tướng