Trang chủTin tứcThời sựQuy hoạch tổng thể quốc gia: Thể chế mà lạc hậu, chậm trễ thì sẽ kìm hãm phát triển