Trang chủNgân hàngSHB Finance được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi hình thức pháp lý