Trang chủTin tứcCPI năm 2022 tăng 3,15%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra