Trang chủChưa phân loạiLuật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đang được sửa đổi đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, sửa luật như thế nào để loại bỏ tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn và đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đang là câu hỏi làm nóng các diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong thời gian gần đây.