Trang chủThị trườngTin vào triển vọng giá đất, gần 70% người dự định mua bất động sản trong năm 2023