Trang chủChưa phân loạiVới mức cung bất động sản hạn chế, mức cầu thực tương đối cao và cung – cầu này sẽ được hỗ trợ trong năm 2023 thì lạm phát cao hơn rất khó gây ra sự đổ vỡ của ngành bất động sản mà thị trường sẽ điều chỉnh xuống mức hợp lý hơn.