Trang chủChưa phân loạiTrong thời gian tới, nhằm đảm bảo sự vận hành liên tục, thông suốt của thị trường chứng khoán, thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng bền vững, an toàn, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đang và sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.