Trang chủThị trườngVĩnh Phúc tiếp tục đón sóng đầu tư bất động sản công nghiệp nhờ những mô hình mới